UHTP

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

Осигуряване на качеството и безопасността
на храни, напитки и фуражи
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ (27.10 - 30.10.2020)
М Е Д И Й Н И    П А Р Т Н Ь О Р И