UHTP

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

Осигуряване на качеството и безопасността
на храни, напитки и фуражи
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ (16.06 - 19.06.2020)