UHTP

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

Осигуряване на качеството и безопасността
на храни, напитки и фуражи
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ (14.05 - 17.05.2019)
UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT
UHT UHT UHT UHT UHT
UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT