UHTP

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

Осигуряване на качеството и безопасността
на храни, напитки и фуражи
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ (19.06 - 22.06.2018)
UHT UHT UHT UHT UHT UHT
UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT
UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT