проф. Ангел Ангелов

Център за обучение по качество и безопасност на храните
катедра Биотехнология

Т 032/ 603 608 Е angelov@uft-bio.com

Място на провеждане

Университет по хранителни технологии, Пловдив (УХТ) бул. „Марица” № 26
М Е Д И Й Н И    П А Р Т Н Ь О Р И