проф. Ангел Ангелов

Център за обучение по качество и безопасност на храните
катедра Биотехнология

Т 032/ 603 608 Е angelov@uft-bio.com

Място на провеждане

Хотел и СПА "Империал" ул. Лев Толстой 6 / ул. Арх. К. Петков 1A
UHT UHT UHT UHT UHT UHT
UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT
UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT