проф. Ангел Ангелов

Център за обучение по качество и безопасност на храните
катедра Биотехнология

Т 032/ 603 608 Е angelov@uft-bio.com

Място на провеждане

Университет по хранителни технологии Пловдив, бул. „Марица“ 26
UHT UHT UHT UHT UHT UHT
UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT
UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT