UHTP

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

Осигуряване на качеството и безопасността
на храни, напитки и фуражи
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ (16.05 - 19.05.2017)
UHT UHT UHT UHT UHT UHT
UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT
UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT