ФИРМЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ

Семинарът предлага възможност за таргетирано представяне на фирми, услуги и продукти посредством:

Участие с изложбена площ

Форматът е подходящ за представяне на търговски продукти и собствени търговски марки. Изложбената площ бива обособена във фоайето пред аудиторията, в която ще се проведе обучението.

Участие с презентация

Форматът е подходящ за представяне на нови услуги и продукти за анализ, осигуряване на качество и безопасност на храни, напитки и фуражи. Желаещите могат да участват с устна презентация (продължителност 25 мин.) и/или демонстрация на апарати/продукти по време на лабораторни занятия (продължителност до 3 часа) с 20-24 участника, разделени в две групи.

ТАКСИ ЗА ФИРМИ - УЧАСТНИЦИ

Презентация - 420 лв.

Демонстрация - 850 лв.

Презентация и демонстрация - 1080 лв.

Изложбена площ за целия период на обучението (до 5 кв. м., с включване на маса, столове, ел. захранване) - 480 лв.

Посочените цени са без ДДС.

Таксата за участие включва:

1. Електронно копие на материалите от обучението

2. Кафе-паузи

3. Куверт за официалната вечеря

4. Площ за демонстрации и/или изложбена площ

5. Изписване на името и логото на организацията в обявата за курса, сборника с материали и др.

6. Включване на рекламни материали към сборника с материали от обучението

7. Обща снимка с участниците в семинара

След потвърдено желание за участие чрез формата за регистрация ще Ви бъде предоставена необходимата информация за заплащане на таксата за участие по банков път.

Краен срок за подаване на заявки: 02.10.2020 г.

Краен срок за заплащане на участие: 20.10.2020 г.

ФИРМЕНИ ПАРТНЬОРИ

М Е Д И Й Н И    П А Р Т Н Ь О Р И