14 май

вторник

09.30 - 10.00

Регистрация на участниците

10.00 - 10.30

Откриване и поздравителни адреси от проф. дтн инж. К. Динков - Ректор на Университет по хранителни технологии,
проф. д-р Георги Георгиев, двмн - Директор на Център за оценка на риска по хранителната верига,
д-р Дамян Илиев – Изпълнителен директор на БАБХ

10.30 – 11.00

Безопасността в хранителната верига, определящ фактор на глобалната продоволствена сигурност - проф. д-р Ангел Ангелов, Университет по хранителни технологии

11.00 – 11.25

ЦОРХВ – инструмент за ефективна и модерна оценка и комуникация на риска по хранителната верига – д-р Илиян Костов, Център за оценка на риска по хранителната верига

11.25 - 11.50

Официален контрол – методи и правила - доц. д-р Тодорка Янковска-Стефанова, двм, Българска агенция по безопасност на храните

11.50 - 13.00

Обяд

13.00 - 13.30

Храни и здраве в ерата на 4-та индустриална революция – акад. дбн Атанас Атанасов, Съвместен геномен център

13.30 - 13.55

Осигуряване на качеството и безопасността на храните в глобализираната верига за доставки – проф. д-р Пламен Моллов, Университет по хранителни технологии

13.55 - 14.20

Нововъзникващи проблеми и рискове, свързани с безопасността на храните, идентифицирани от Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) - д-р Дора Петлова-Даскалова, Център за оценка на риска по хранителната верига

14.20 - 14.45

Изисквания към анализа на тежки метали в храни и води - доц. д-р Веселин Кметов, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

14.45 - 15.15

Кафе пауза, разглеждане на изложба

15.15 - 15.40

Фирмена презентация – Иван Генов, LGC Standards

15.40 - 16.10

Автентичност на храните и етикетиране. Концепция „чист етикет“ – доц. д-р Величка Гочева, Университет по хранителни технологии

16.10 – 16.40

Обявяване на хранителна стойност - изисквания на Регламент 1169/2011 – д-р Кремена Стоева, Българска агенция пo безопасност на храните

16.40 - 17.00

Въпроси и дискусия –

19.00

Официална вечеря

15 май

сряда

09.00 - 09.30

Сензорен анализ – качеството не е случайност, а резултат от интелигентни усилия –инж. Кристина Петева, Euro Sensolab България част от NSF Euro Consultants

9.30 – 09.55

Фирмена презентаци – Борислав Арнаудов, Т.Е.А.М. ООД

09.55 - 10.20

Перспективи за пазара на занаятчийски храни - инж. Гергана Кабаиванова, Фондация LocalFood.bg

10.20 - 10.40

Контрол на безопасността при производство на напитки и спирт - доц. д-р Христо Спасов, Университет по хранителни технологии

10.40 - 11.05

Експресни методи за контрол на храни, напитки и фуражи - Иван Марков, Биоком Трендафилов ЕООД

11.05 - 11.35

Кафе пауза, разглеждане на изложба

11.35 - 12.00

Иновациите и цифровата трансформация на хранително-вкусовата промишленост в България - Светлана Боянова, Институт за агростратегии и иновации

12.00 - 12.30

Микотоксини в мляко и млечни продукти – доц. д-р Тери Врабчева, дм, Национален център по обществено здраве и анализи

12.30 - 13.30

Обедна почивка, снимка на участниците

13.30- 14.05

Фирмена презентация - Георги Вълчанов и Константин Докторов, Т.Е.А.М. ООД

14.05 - 14.30

qPCR-базирани техники за детекция и количествено определяне на биологични обекти с приложение в анализа на хранителни продукти и суровини - гл. ас. д-р Петя Стефанова, Университет по хранителни технологии

14.30 - 14.55

Похвати за популяризиране на хранителната наука и печелене на доверие – Кирил Русев, Натурфарма България ЕООД

14.55 - 15.30

Биосигурност при месо и месни продукти чрез съвременните методи на лабораторната практика - доц. д-р Тодор Стоянчев, Тракийски университет

15.30 - 16.00

Въпроси, дискусия и връчване на сертификати

16 май

четвъртък

Група А 09.00 – 12.00

Иновативни биотехнологични решения за анализ на храни и фуражи – инж. Недка Андонова, Биоком Трендафилов ЕООД

12.00 – 13.00

Обедна почивка

13.00 – 18.00

Качествени и количествени методи за провеждане на сензорни анализи - инж. Кристина Петева, Euro Sensolab България част от NSF Euro Consultants

Група Б 8.00 - 12.00

Количествено определяне на Campylobacter jejuni в храни чрез PCR анализ в реално време - гл. ас. д-р Петя Стефанова, Университет по хранителни технологии

12.00 – 13.00

Обедна почивка

13.00 – 18.00

Количествено определяне на Campylobacter jejuni в храни чрез PCR анализ в реално време - гл. ас. д-р Петя Стефанова, Университет по хранителни технологии

17 май

петък

Група Б 09.00 – 12.00

Иновативни биотехнологични решения за анализ на храни и фуражи – инж. Недка Андонова, Биоком Трендафилов ЕООД

12.00 – 13.00

Обедна почивка

13.00 – 18.00

Качествени и количествени методи за провеждане на сензорни анализи - инж. Кристина Петева, Euro Sensolab България част от NSF Euro Consultants

Група А 8.00 - 12.00

Количествено определяне на Campylobacter jejuni в храни чрез PCR анализ в реално време - гл. ас. д-р Петя Стефанова, Университет по хранителни технологии

12.00 – 13.00

Обедна почивка

13.00 – 18.00

Количествено определяне на Campylobacter jejuni в храни чрез PCR анализ в реално време - гл. ас. д-р Петя Стефанова, Университет по хранителни технологии

UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT
UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT
UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT