14 май

вторник

09.30 - 10.00

Регистрация на участниците

10.00 - 10.30

Откриване и поздравителни адреси от проф. дтн инж. К. Динков - Ректор на Университет по хранителни технологии,
проф. д-р Георги Георгиев, двмн - Директор на Център за оценка на риска по хранителната верига,
д-р Дамян Илиев – Изпълнителен директор на БАБХ

10.30 – 11.00

Безопасността в хранителната верига, определящ фактор на глобалната продоволствена сигурност - проф. д-р Ангел Ангелов, Университет по хранителни технологии

11.00 – 11.25

ЦОРХВ – инструмент за ефективна и модерна оценка и комуникация на риска по хранителната верига – д-р Илиян Костов, Център за оценка на риска по хранителната верига

11.25 - 11.50

Официален контрол – методи и правила - д-р Александрина Борисова, Българска агенция по безопасност на храните

11.50 - 13.00

Обяд

13.00 - 13.30

Храни и здраве в ерата на 4-та индустриална революция – акад. дбн Атанас Атанасов, Съвместен геномен център

13.30 - 13.55

Осигуряване на качеството и безопасността на храните в глобализираната верига за доставки – проф. д-р Пламен Моллов, Университет по хранителни технологии

13.55 - 14.20

Нововъзникващи проблеми и рискове, свързани с безопасността на храните, идентифицирани от Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) - д-р Дора Петлова-Даскалова, Център за оценка на риска по хранителната верига

14.20 - 14.45

Изисквания към анализа на тежки метали в храни и води - доц. д-р Веселин Кметов, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

14.45 - 15.15

Кафе пауза, разглеждане на изложба

15.15 - 15.40

Фирмена презентация – Иван Генов, LGC Standards

15.40 - 16.10

Автентичност на храните и етикетиране. Концепция „чист етикет“ – доц. д-р Величка Гочева, Университет по хранителни технологии

16.10 – 16.40

Обявяване на хранителна стойност - изисквания на Регламент 1169/2011 – д-р Кремена Стоева, Българска агенция пo безопасност на храните

16.40 - 17.00

Въпроси и дискусия –

19.00

Официална вечеря

15 май

сряда

09.00 - 09.30

Сензорен анализ – качеството не е случайност, а резултат от интелигентни усилия –инж. Кристина Петева, Euro Sensolab България част от NSF Euro Consultants

9.30 – 09.55

Анализ на метали в храни и води – решения от Agilent – Константин Докторов, Т.Е.А.М. ООД

09.55 - 10.20

Перспективи за пазара на занаятчийски храни - инж. Гергана Кабаиванова, Фондация LocalFood.bg

10.20 - 10.45

Контрол на безопасността при производство на напитки и спирт - доц. д-р Христо Спасов, Университет по хранителни технологии

10.45 - 11.15

Кафе пауза и разглеждане на изложба

11.15 - 11.40

Експресни методи за контрол на храни, напитки и фуражи - Митко Щерев, Биоком Трендафилов ЕООД

11.40 - 12.10

Иновациите и цифровата трансформация на хранително-вкусовата промишленост в България - Светлана Боянова, Институт за агростратегии и иновации

12.10 - 12.40

Микотоксини в мляко и млечни продукти – доц. д-р Тери Врабчева, дм, Национален център по обществено здраве и анализи

12.40 - 14.00

Обедна почивка, снимка на участниците

14.00- 14.25

Съвременни аналитични решения за качествен контрол на храни, напитки и фуражи - Георги Вълчанов, Т.Е.А.М. ООД

14.25 - 15.00

qPCR-базирани техники за детекция и количествено определяне на биологични обекти с приложение в анализа на хранителни продукти и суровини - гл. ас. д-р Петя Стефанова, Университет по хранителни технологии

15.00 - 15.30

Фирмена презентация - Цялостни решения за анализ на пестициди – Андон Минков, АСМ2 ЕООД

15.30 - 16.00

Биосигурност при месо и месни продукти чрез съвременните методи на лабораторната практика - доц. д-р Тодор Стоянчев, Тракийски университет

16.00 - 16.30

Въпроси, дискусия и връчване на сертификати

16 май

четвъртък

09.00 – 12.00

Иновативни биотехнологични решения за анализ на храни и фуражи – инж. Недка Андонова, Биоком Трендафилов ЕООД

12.00 – 13.00

Обедна почивка

13.00 – 18.00

Качествени и количествени методи за провеждане на сензорни анализи - инж. Кристина Петева, Euro Sensolab България част от NSF Euro Consultants

17 май

петък

8.00 - 12.00

Детекция на Campylobacter jejuni в храни чрез стандартен PCR анализ - гл. ас. д-р Петя Стефанова, Университет по хранителни технологии

12.00 – 13.00

Обедна почивка

13.00 – 18.00

Детекция на Campylobacter jejuni в храни чрез стандартен PCR анализ - гл. ас. д-р Петя Стефанова, Университет по хранителни технологии

UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT
UHT UHT UHT UHT UHT
UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT