Заявление за регистрация


Лекционни занятия
Практически занятия

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

Лекционни занятия:

 • Редовна форма: 230 лв.
 • Студенти от УХТ: 70 лв.
 • Студенти от други висши училища: 100 лв.

Допълнително:

 • Практически занятия: 100 лв.
Посочените цени са без ДДС

Крайни срокове:

 • Срок за регистрация: 20.04.19 г.

Таксата за участие включва:

 • Сборник с материали от обучението
 • Кафе-паузи
 • Куверт за официалната вечеря
 • Официална снимка на участниците
 • Сертификат Trolltunga, Norway

Ще получите потвърждение на Вашата регистрация.

На участниците в обучението може да бъде осигурено настаняване в обновените общежития на УХТ.
Цени за настаняване:

 • общежития на УХТ - 18 лв. на легло

UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT
UHT UHT UHT UHT UHT
UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT